Tin tức - Sự kiện

NHNN thắt chặt hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 18/06/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.
Ngày 20/06/2018   |Xem tiếp

VAMC đã xử lý hơn 90 nghìn tỷ đồng nợ xấu mua về

Chủ tịch HĐTV VAMC Nguyễn Tiến Đông cho biết, kể từ khi thành lập đến 31/5/2018, VAMC đã phối hợp với các TCTD xử lý nợ đạt 90.648 tỷ đồng bao gồm các biện pháp bán nợ, bán tài sản bảo đảm, bán lại nợ cho TCTD…
Ngày 21/06/2018   |Xem tiếp