25/05/2018 00:00
Xem với cỡ chữ

2 ngân hàng nước ngoài được tăng vốn điều lệ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có các văn bản về việc tăng vốn được cấp của Ngân hàng NongHyup-Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (BOC HCM).
Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận đề nghị thay đổi mức vốn được cấp đối với Ngân hàng NongHyup-Chi nhánh Hà Nộitừ 35.000.000 USD (Ba mươi lăm triệu đô la Mỹ) lên mức 80.000.000 USD (Tám mươi triệu đô la Mỹ).
Ngân hàng NongHyup-Chi nhánh Hà Nộicó trách nhiệm: (i) Xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu đã được duyệt của NHNN năm 2018; (ii) Thực hiện việc tăng vốn được cấp theo quy định của pháp luật hiện hành; (iii) Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi NHNN, gồm: Văn bản của Tổng Giám đốc Ngân hàng NongHyup-Chi nhánh Hà Nộibáo cáo kết quả thực hiện việc tăng vốn được cấp và đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn được cấp mới đã thay đổi; Các tài liệu, chứng từ chứng minh việc tăng vốn được cấp đã được thực hiện hoàn tất.
Thống đốc NHNN chấp thuận việc BOC HCM tăng vốn được cấp từ 80 triệu USD (tám mươi triệu đô la Mỹ) lên 100 triệu USD (một trăm triệu đô la Mỹ).
Ngân hàng BOC HCMcó trách nhiệm: (i) Thực hiện việc tăng vốn được cấp theo quy định của pháp luật hiện hành; (iii) Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi NHNN, gồm: Văn bản của Tổng Giám đốc BOC HCMbáo cáo kết quả thực hiện việc tăng vốn được cấp và đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn được cấp mới đã thay đổi; Các tài liệu, chứng từ chứng minh việc tăng vốn được cấp đã được thực hiện hoàn tất.
Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết hiệu lực.
 
Hoàng Minh theo thoibaonganhang.vn
 
Tìm theo ngày :